Työfysioterapia

01.11.2019

Työfysioterapeutti:

• tutkii ja arvioi työntekijän toimintakykyä ja työssä kuormittumista
• opastaa valitsemaan sopivia työasentoja, -tapoja ja -liikkeitä
• ohjaa työntekijöitä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
• ohjaa sujuvaan työskentelyyn

Tavoitteena
hyvinvoiva työntekijä
Hyvinvoiva työntekijä on toimivan työyhteisön peruspilari.

Työfysioterapeutti
• suunnittelee työkykyä ylläpitävää toimintaa ja osallistuu sen toteuttamiseen
yhteistyössä työyhteisön kanssa
• osallistuu työn ja työyhteisön kehittämishankkeisiin
• suunnittelee ja toteuttaa ryhmätoimintoja


Tavoitteena
toimiva työyhteisö
Toimivassa työyhteisössä työntekijät tukevat toisiaan.

Työfysioterapeutti
on asiantuntija
• uusien työtilojen ja -välineiden suunnittelussa
• työympäristön arvioimisessa ja toimivien ratkaisujen kehittämisessä
yhteistyössä työntekijöiden kanssa


Tavoitteena
hyvinvointia tukeva työympäristö
Toimiva työympäristö luo yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin, mikä on tuottavan työn
perusedellytys.

Työfysioterapeutti
toimii asiantuntijana
• työntekijöiden kokonaisvaltaisessa terveyden edistämisessä
• toiminta- ja työkyvyn sekä liikkumisen arvioinnissa, ohjauksessa ja seurannassa
• ergonomian ja työhyvinvoinnin arvioinnissa ja kehittämisessä